Lucka 19

Vätska behövs även inuti
Det du vill dricka fyller du häri
Att det är en lufttub kunde man tro
I själva verket är det en Tank H2O
Tank H2O, vattenflaska i stål 195:- (225:-)