EFR Instructor & Instructor Trainer

EFRbebisSom instruktör inom Emergency First Response, EFR, kan du hålla kurser i första hjälpen för både vuxna och barn, med och utan defillibrator och både för dykare och icke dykare.
På kursen går ni igenom kursupplägg både inom teori och praktik och övar på scenarios, samt gör ett teoriprov.
Pris exklusive manual och PADIs avgifter:
2400:-
Inga förkrav behövs, minimiålder 18 år.