Schema Open Water

Tider för helgkurs:
Onsdag 18.00 teori, fredag 17.30 pool, lördag 13.00 teori och pool.
Utedyken bokas separat och i  samband med dem är det en kväll i poolen med torrdräkt.

Datum Kurs Information

December


30/11 kväll
1/12 heldag
Open Water helgkurs utedyk till våren eller utomlands
10/12
Start Open Water kvällskurs utedyk till våren eller utomlands
7/12 kväll
8/12 heldag
Open Water helgkurs utedyk till våren eller utomlands
14/12 kväll
15/12 heldag
Open Water helgkurs utedyk till våren eller utomlands
21/12 kväll
22/12 heldag
Open Water helgkurs utedyk till våren eller utomlands

Januari 2019


9/1 kväll
11/1 kväll
12/1 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
23/1 kväll
25/1 kväll
26/1 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands

Februari


6/2 kväll
8/2 kväll
9/2 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
20/2 kväll
22/2 kväll
23/2 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
27/2 kväll
1/3 kväll
2/3 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands

Mars


6/3 kväll
8/3 kväll
9/3 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
20/3 kväll
22/3 kväll
24/3 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands

April


3/4 kväll
5/4 kväll
6/4 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
10/4 kväll
12/4 kväll
13/4 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
24/4 kväll
26/4 kväll
27/4 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands

Maj


8/5 kväll
10/5 kväll
11/5 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands
22/5 kväll
24/5 kväll
25/5 heldag
Open Water helgkurs utedyk en helg när det passar dig eller utomlands