EFR Instructor & Instructor Trainer

EFRbebisSom instruktör inom Emergency First Response, EFR, kan du hålla kurser i första hjälpen för både vuxna och barn, med och utan defibrillator och både för dykare och icke dykare.
På kursen går ni igenom kursupplägg både inom teori och praktik och övar på scenarios, samt gör ett teoriprov.
Pris exklusive manual och PADIs avgifter:
2595:-
Inga förkrav förutom aktuell EFR kurs (inom 12 månader) behövs, minimiålder 18 år.