PADI Tec Deep Instructor

Tec Deep Instructor

PADI Tec Rec Deep Instructor certifieringen ger dig möjlighet att utbilda elever hela vägen till Tec 50 vilket ger dina elever en extremt god grund för vidare utbildning mot Trimix.
Kursen innehåller de  utbildningsfilosofier och mål som krävs för att hantera de mer krävande och utmanande aspekterna av att lära ut teknisk dykning. Under kursen går vi även igenom organisationella och praktiska aspekter av att hålla en TecRec 40, 45 eller 50 kurs.

Som Tec Deep Instructor är du kvalificerad att utbilda och certifiera TecRec 40, 45 och 50.

Under kursen kommer du att få göra en skill review med din Instructor Trainer och delta i en mini Instructor Development Course (IDC) där vi går igenom standards och tittar på kursupplägg. Du kommer också att få genomföra en Confined Water och en Open Water presentation på delmomenten i de inledande Tec Rec kurserna (40-45-50).

Förkunskapskrav:

 • PADI Open Water Scuba Instructor
 • PADI Enriched Air Instructor.
 • PADI Deep Diver Specialty Instructor.
 • Ha minst 100 loggade dyk, varav minst 20 med Nitrox, 25 dyk djupare än 18 meter och 15 dyk djupare än 30 meter.

Certifieringskrav:

Som ovan men även:

 • Godkänd Tec Instructor Standards Examen och Tec Instructor Theory och Practical Application Examen
 • Minst 20 stage dekompressions dyk.
 • PADI Tec 45 Diver eller motsvarande.
 • PADI Master Scuba Diver Trainer
 • PADI Tec 50 eller motsvarande.
 • Assisterat på minst en Tec 50 kurs och en Tec 45 kurs, eller 2 Tec 50 kurser.
 • Ha ett minimum av 270 loggade dyk, med minst 25 stage dekompressions dyk djupare än 40 meter.
 • Certifierat minst 10 PADI Deep Divers och/eller PADI Enriched Air Divers.
 • Godkänd Tec Deep Instructor examen och Practical Application Examen
 • Godkända Waterskills

Materialkrav för Instruktörskursen (ej inkluderat)

 • Allt elevmaterial som ingår i PADI Tec Deep.
 • Tec Deep Diver Course Instructor Guide.
 • Tec Deep Diver Dive Planning Slates.
 • Tec Deep Diver proven och svarsblanketterna.