Sidemount och Tec Sidemount Instructor

PADI Sidemount ochPADI Sidemount
PADI Tec Sidemount Instructor

PADI Sidemount har exploderat i populäritet de sista åren, både inom traditionell rekreationsdykning och inom teknisk dykning. Det är lätt att förstå varför då fördelarna är många både genom ökad säkerhet och komfort. Efterfrågan på både PADI Sidemount instruktörer och PADI Tec Sidemount instruktörer ökar hela tiden.

Det finns som sagt två nivåer av instruktörskursen för Sidemount, rekreationell och teknisk Sidemount.

Som Tec Sidemount instruktör kan du certifiera elever så de kan använda Sidemount inom alla PADI TecRec’s kurser. Du kan naturligtvis även kvalificera redan utbildade tekniska dykare att konvertera till Sidemount för deras existerande TecRec nivåer.

Som Sidemount Instruktör har du möjlighet att utbilda elever redan från OW nivå till PADI Sidemount Divers.

Förkunskapskrav och certifieringskrav:

PADI Sidemount Instructor

 • PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI)

PADI Tec Sidemount Instructor

 • PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI)
 • PADI Enriched Air Instructor
 • PADI Deep Diver Instructor
 • PADI Tec Sidemount Diver (kan integreras i kursen)
 • PADI Tec Instructor
 • Loggade dyk
  • 20 med nitrox
  • 25 djupare än 18 meter
  • 15 djupare än 30 meter
  • 20 tekniska sidemount dyk varav to med fler än 3 flaskor.

Monica Sidemount