PADI Tec Instructor

Tec InstructorTecRec-34-High-Res

Om du vill börja lära ut teknisk dykning och bli en PADI TecRec Instructor så är Tec Instructor det uppenbara första valet.

Tec Instructor kursen är den ultimata instegskursen inom teknisk dykutbildning och fokuserar på hur man undervisar PADI TecRec 40 elever.
Kursen innehåller de  utbildningsfilosofier och mål som krävs för att hantera de mer krävande och utmanande aspekterna av att lära ut teknisk dykning. Under kursen går vi även igenom organisationella och praktiska aspekter av att hålla en TecRec 40 kurs.

Som Tec Instructor blir du kvalificerad att utbilda och certifiera elever upp till TecRec 40 och att assistera en TecRec Deep instruktör på TecRec 45 och 50 kurser.

Under kursen kommer du att få göra en skill review med din Instructor Trainer och delta i en mini Instructor Development Course (IDC) där vi går igenom standards och tittar på kursupplägg. Du kommer också att få genomföra en Confined Water och en Open Water presentation på delmomenten i Tec Rec 40 kursen.

Förkunskapskrav:

 • PADI Open Water Scuba Instructor
 • PADI Enriched Air Instructor.
 • PADI Deep Diver Specialty Instructor.
 • Ha minst 100 loggade dyk, varav minst 20 med Nitrox, 25 dyk djupare än 18 meter och 15 dyk djupare än 30 meter.

Certifieringskrav:

Som ovan men även:

 • PADI Master Scuba Diver Trainer
 • PADI Tec 45 Diver eller motsvarande.
 • Minst 20 stage dekompressions dyk.
 • Godkänd Tec Instructor Standards Examen och Tec Instructor Theory och Practical Application Examen.

Materialkrav för Instruktörskursen (ej inkluderat)

 • Allt elevmaterial som ingår i PADI Tec Rec 40.
 • Tec Diver Course Instructor Guide.
 • Tec Diver Dive Planning Slates.
 • Tec Diver proven och svarsblanketterna.