Tec Trimix Instructor

Tec Trimix InstructorPADI TecRec Trimix

Som PADI Tec Trimix Instructor har du möjlighet utbilda elever inom Trimix dykning till ett djup av 90 meter. Du kommer att få vidareutveckla dina instruktörsegenskaper och dina skills så att du på ett säkert sätt kan övervaka elever och guida dykare på de mer extrema djupen som Tec Trimix möjliggör. Du kommer att delta i en av de mest fullständiga och krävande kurserna inom DSAT och PADI TecRec programmet.
Om du är en PADI Tec Deep Instruktör samt PADI Tec Trimix dykare (eller motsvarande kvalificerande utbildning) med ett minimum av 200 loggade dyk varav minst 20 dekompressionsdyk med minst 10 med Trimix till mer än 40 meter så är du kvalificerad att börja din utbildnig.

Förkunskapskrav och certifieringskrav:

  • Vara förnyad och i teaching status som PADI MSDT samt PADI Tec Deep Instructor
  • Vara certifierad som PADI Trimix Diver eller motsvarnde utbildning
  • Ha assisterat minst en fullständig Trimix kurs
  • Fyllda 21 år
  • Ha minst 350 loggade dyk, varav minst 50 dekompressionsdyk, 30 djupare än 40m med Trimix som bottengas samt 10 av dessa djupare än 50m med en bottengas bestående av mindre än 21% O2
  • Ha klarat av Tec Trimix Standardsprov och Tec Trimix teoriprov samt de praktiska övningarna.